Výkopové a búracie práce

Ponúkam ručné výkopy rýh, rigolov, jarkov pre vedenie elektrických káblov, vodovodných trubiek, káblovky, atď. - aj v skalnatom podloží.

Ďalej ponúkam výkop jám pre vodovodné šachty a iné zemné práce, hlavne tam kde sa nedostane bager. Uloženie betónových skruží a šachiet do vopred vykopaných jám.

Vykonávam menšie búracie práce - rozbitie betónových chodníkov - základov - múrov - veľkých skál, atď. pomocou pneumatických zbíjačiek, vzduchového kompresora a neinvazívnej trhaviny - cevamit.