Čistenie studní

Spôsob akým čistíme studne je nasledovný:

Najskôr sa premeria hĺbka studne, potom sa premeria po vyčistení a budeme vedieť ako bola studňa znečistená.

Pracovník vzostúpi na dno studne, vyberie všetky nečistoty, ktoré sa v studni nachádzajú. Potom sa urobí obhliadka skruží a zhodnotí sa stav skeletu studne, v prípade poškodenia skruží sa určí spôsob opravy poškodených skruží, tak aby sa studňa znova nezanášala.

Následne sa vapkou pod vysokým tlakom očistí povrch skruží, voda je miešaná so Savom na dezinfekciu studní. Ak je voda v studni kontaminovaná nežiadúcimi baktériami, tak táto voda sa dá zdezinfikovať, avšak po jej odčerpaní a následnom naplnení studne bude obsah vody studne znova kontaminovaný baktériami. Dá sa to riešiť iba samostatnou úpravovňou vody.

Na dno studne sa potom nasype premývaný štrk o frakcie 16 - 22 mm, čím sa zníži riziko zakalenia vody po spustení čerpadla, poprípade vyložíme dno ploským kameňom, viď foto.

Na záver ak je prítok v studni merateľný tak zistíme výdatnosť studne po vyčistení.

Cena sa čistenie studní sa odvíja od jej hĺbky a množstva materiálu vybratého zo studne a od vzdialenosti, kde sa má práca zrealizovať. Cenník pre čistenie studne je na vyžiadanie.

V prípade záujmu vieme navŕtať do skruží schodíky a ochrannú mrežu/priedeľ, čím si majiteľ zaistí bezpečný vzostup do studne v prípade údržby čerpadla alebo samotnej studne a montážou priedeľu zabráni náhodnému pádu do studne. Prezentačné video pre schodíky a priedeľ vo videu nižšie.