Podmienky a cena pre výkop studní

Podmienky a cena pre výkop studní

Firma Ružek ponúka výkop studne v základnej verzii na vnútorný priemer skruží 1 m, samotný výkop je na 1,30 m, skruže s perodrážkou, poklop betónový dve polovičky, osadenie skruží, prenájom kalových čerpadiel a el. kompresora s banskými zbíjačkami. V prípade, že po dokončení studne ostanú skruže, firma zabezpečí ich bezplatný odvoz. Záruku na vodu dávame iba v prípade, pokiaľ nie sme obmedzený určením hĺbky výkopu studne zo strany investora. Každá, kýmkoľvek určená, hĺbka studne je pred začatím výkopu iba orientačná, potrebnú hĺbku studne viem určiť iba ja počas samotného kopania už v hĺbke podľa zvodnelosti hornín. Výška zálohy pred výkopom studne sa určí podľa dohody. V prípade narazenia na tvrdšiu horninu je elektrický kompresor s banskými zbíjačkami k dispozícii v cene za 1 m výkopu, pokiaľ sa nenarazí na skalu. Studňa kopaná v skale sa realizuje pomocou pojazdného naftového kompresoru a ostatného banského náradia.

Studne, ktoré sa kopú v ílovitom podloží sú zväčša o nádobe, nie o prítoku, preto doporučujeme kopať čo najhlbšie, tak aby sa vytvorila čo najväčšia hĺbka nádoby pre vodu. Koľko metrov sa dostaneme pod prvú vodu, na ktorú narazíme pri výkope, tak toľko metrov bude mať vodný stĺpec vody v studni. Všetky studne kopané v ílovitých horninách, pokiaľ sa nenarazí na nesúdržnú zvodnelú horninu, sú studne o nádobe, nie o prítoku.

Pri narazení pri výkope na tekuté piesky sa pokračuje v kopaní studne podľa toho ako ďaleko sa nachádzajú budovy alebo iné objekty od studne. Prerážanie tekutých pieskov realizujeme výhradne na nezastavaných pozemkoch, nakoľko pri tejto činnosti dochádza k masívnemu pohybu pieskov aj pod základovou doskou stavieb, čo by mohlo mať deštrukčný vplyv na ich statiku. Dochádza aj k prepadu pôdy v rozsiahlom okolí studne počas výkopu. Pri odovzdávaní studne kopanej v tekutých pieskoch sa účtuje hĺbka na počet skruží, nie skutočná hĺbka studne!!! Dôvod je ten, že v hĺbke napríklad 4 m prerazíme ílovitú horninu na tekuté piesky a tie nám zasypú už vykopaný priestor do výšky jedného až jeden a pol metra. Štandardne sú zasypané 1 až tri skruže. Nie je zväčša možné sa prekopať až na dno spodnej skruže, preto ostávajú zasypané /mylný názor je že skruže odplavilo/.

Pri podkopávaní skruží nie je možné ručiť za ich kolmé uloženie pri odovzdávaní studne. Je to vlastne komín, ktorý je delený na každom pol metri a pri podkopávaní sa nám tento stĺpec stále vtláča do horniny a tým sa vytláča do strán. Podkopávanie nie je možné robiť do nekonečna, v istej hĺbke sa stĺpec zasekne lebo pri posúvaní skruže rolujú po svojom vonkajšom obvode horninu a tá spôsobí klin, ktorý sa už nedá odstrániť. V tomto prípade sa pokračuje tak, že sa na dno výkopu položia malé skruže o vnútornom priemere osemdesiat centimetrov. Vonkajší priemer má 94 cm, preto sa tieto skruže vmestia do priemeru jedného metra skruží, ktoré sú použité pri výkope. Alebo sa pokračuje s plastovými skružami, ktorých priemery sa dajú urobiť na objednávku.

Požiadavku na nezáväzný rozpočet treba poslať na môj e-mail, kde každému zákazníkovi vypracujeme cenovú ponuku podľa miesta výkopu. Preto treba udať mesto a lokalitu, kde sa má studňa realizovať. Cena za meter výkopu studne záleží od lokality a zloženia horniny, v ktorej sa studňa bude kopať a od hĺbky samotnej studne.

Cena je rozdelená podľa hĺbky:
- do 10m
- od 10 do 15m
- od 15 do 20m
- od 20 do 30m

Firma Ružek vytýči pomocou prútkarčenia vhodné miesto pre výkop studne v cene 50 eur, platí sa na mieste pri obhliadke miesta výkopu.

Dopravu skruži účtujeme z betonárky od nášho dodávateľa. V cene, ktorú zadám v rozpočte je nakládka a vykládka skruží hydraulickou rukou. Cena bude platiť pri dovoze skruží v počte do 20 kusov, čo je na hĺbku studne 10 m. Nad 10 m sa musí doprava zopakovať, nakoľko dopravca nie je schopný doviezť viac skruží kvôli váhe a objemu skruží.

Ak by niekomu nevyhovovalo uzavretie studne ťažkým betónovým poklopom, tak ho vieme nahradiť oceľovým. Oceľový poklop je z plechu o hrúbke 4 mm, vzor slza alebo hladký. Je prerezaný tak, aby sa dala otvoriť väčšia polovica priemeru kruhu a tým sa zabezpečil pohodlný vstup do studne. Menšia časť poklopu sa ukotvuje zvnútra o skružu. Poklop vieme dodať aj v surovom stave bez povrchovej úpravy a montáže. Cena záleží od výberu poklopu podľa ponuky /viď v sekcii možnosti ukončenia studní/.

Na prianie zákazníka, ktorý chce aby ukončenie studne nebolo vidieť, vieme zabezpečiť kónus s plastovým poklopom, ktorý je uzamykateľný dvoma skrutkami, ktoré sťažia vstup, napr. deťom. Priemer otvoru pre vstup do studne pre pracovníka je postačujúci. Takto z trávnika bude vidieť len plastový kanalizačný poklop, ktorý bude zarovno s trávnikom. Plastový poklop je certifikovaný.

V prípade záujmu vieme dodať do skruže schodíky, pogumované, protišmykové s atestom. Schodíky slúžia na bezpečný vzostup do studne v prípade montáže čerpadla, údržby čerpadla alebo samotnej studne.

Firma Ružek dodáva v prípade záujmu do studne aj priedeľ. Je to bezpečnostný prvok, ktorý chráni proti náhodnému pádu detí a domácich zvierat do studne. Na tento priedeľ sa dá posadiť čerpadlo dárling, čo ušetrí výkop ďalšej šachty, dá sa naň zavesiť ponorné čerpadlo, filtre, atď. Priedeľ je na nerezových pántoch, takže v prípade nutnosti vzostupu do studne nie je nutná demontáž priedeľu. Pre ukotvenie priedeľu sa používajú nerezové kotvy. Samotný priedeľ je ošetrený žiarovým zinkom. Záujemca dostane link na video, v ktorom bude vidieť princíp použitia priedeľu.

Všetky tieto doplnky, okrem kónusu, sa dajú dokúpiť v prípade záujmu aj dodatočne, nie je nutné ich nainštalovať ihneď po dokončení studne.

Ak zákazník bude požadovať montáž čerpadla alebo iné práce ohľadom závlah, môže sa s dôverou obrátiť na kolegu, s ktorým máme dobré dlhodobé skúsenosti ohľadom týchto prác. Tento pracovník zabezpečuje aj údržbu čerpadiel, nastavenie závlah pre širokú verejnosť. Cenu a ostatné záležitosti si dohodnete priamo na tel. č. 0918 370 714 p.Butaš.

Pozor na podvodných dodávateĺov podomácky vyrábaných skruží!!!

V poslednom období sme zaznamenali niekoľko ohováračských útokov na našu firmu zo strany konkurencie čo sa týka použitého materiálu, konkrétne skruží a kvality odvedených prác. V žiadnom prípade nekamuflujeme výsledok odvedenej práce, neponáhľame sa k ďaľšej zákazke na úkor kvality - práve naopak,pracujeme len pre toho komu výkop neponáhľa a počká si na náš voľný termín a už vôbec nemeníme dohodnuté ceny počas vykonávania prác u zákazníka!

Vzhľadom na to že mnoho zákazníkov sa snaží znížiť náklady na studňu napr.kúpou lacnejších skruží,s tým že samotný výkop vykoná naša firma,vás upozorňujem na podvodníkov ktorý podomácky vyrábajú skruže falcové aj bezfalcové "najvyššej kvality" za najlepšie ceny. Mnoho studní na ktorých sme vykonávali údržbu - jednalo sa o studne staré len niekoľko rokov - sa takéto skruže rozpadávali.Mnoho zákazníkov nás žiada aby sme vypažili ich existujúce studne menšími skružami kvôli deštrukcii použitých skruží pri výkope.Kvalitné skruže tvoria základný skelet studne,preto nie je vhodné šetriť na tomto materiáli.Skruže ktoré dodáva firma Ružek majú certifikát kvality.To znamená že skruže v istých časových intervaloch absolvujú tlakové/deštrukčné/skúšky,skúšky na priepustnosť vody na samotnom plášti a v konečnom dvôsledku tesnosť falcov/zámkov/nakoľko skruže ktoré dodáva firma Ružek majú perodrážku.Perodrážka vo falcoch skruží zaručuje profesionálne utesnenie spojov proti prenikaniu nežiaducej dažďovej vody do studne.Výrobcovia podomácky vyrábaných skruží s klasickými falcami tiež tvrdia že ich falce sa dajú utesniť izolačnou penou ale je to mylná informácia.Keď zaizolujete klasické skruže/tie sa dajú zapeniť iba pred samotným osadením do výkopu,pred podkopávaním tak pri podkopávaní aj pri najmenšom pohybe skruží sa tesnenie v spojoch naruší.Pri podkopávaní sa celý stĺpec podkopávaných skruží láme v každom spoji. Perodrážka skruží ktoré dodáva firma Ružek obsahuje rádiusové časti kombinované s rohovými uhlami ktoré zaručujú tesnosť spojov a vložením elastomerového tesnenia sa spoj medzi skružami profesionálne utesní,viď foto. Elastomerové tesnenie je gumový okrúžok ktorý sa vloží do falcu skruží ,spoj je rozoberateľný a trvácny.Guma je potravinársky nezávadná.Tesnenie spĺňa všetky normy pre utesnenie spojov a pri podkopávaní skruží nehrozí jej porušenie. Utesnenie spojov skruží vo vodonosnej časti studne doporučujeme až po odskúšaní studne na pieskovanie.Zatesnenie spojov studne nie je vždy vhodné vzhľadom na to že voda sa kumuluje okolo skruží z vonkajšej strany a potom silou vyviera z dna studne /pri úplnom odčerpaní /čo má za následok rozkalenie dna studne aj napriek štrkovému lôžku vytvorenému na jej dne.Preto radšej volíme voľný odtok vody od vodonosnej časti studne spomedzi falcov priebežne po celej dĺžke hĺbky studne. Skruže vieme dodať na požiadanie zákazníka aj so schodíkmi.Schodíky sú pogumované,nehrdzavejúce,protišmykové s atestom bezpečnosti - to znamená že aj po 30 rokoch viete bezpečne zostúpiť na dno studne v prípade montáže čerpadla alebo jeho údržby,poprípade údržby studne,alebo keď vám do studne nedopatrením niečo padne. Cena našich skruží je určite prijateľnejšia ako cena skruží ponúkaných podomácky vyrábaných od " profesionálnych výrobcov "- zavolajte na tel. 0904 672 846 a presvedčte sa. Fotografie tesnení nájdete v sekcii Galéria.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať v sekcii KONTAKT.